Kinderspeelhoeve


Welkom op onze pagina. Wij kunnen u voorschoolse, naschoolse en buitenschoolse opvang aanbieden. Ook kunnen wij u de kinderen van 2 en 3 jaar Vroeg en Voorschoolse Educatie aanbieden tijdens de peutergroepen. Voorheen peuterspeelzaal.

Get Adobe Flash player

Aandachtspunten kinderopvangtoeslag?

 • Gebruik je jaarlijksinkomen. Hou rekening met extra toeslagen als 13de maand, uitkeringen en vakantiegeld
 • Bij het aanvraag van het aantal uren hou rekening met je eigen vakantie en met de school vakanties.
  Normaal zijn er 40 school weken en 12 vakantie weken
 • De Kinderspeelhoeve factureerd elke maand de werkelijke afgenomen uren. De belastingdienst betaald de gemiddelde aantal uren.
 • Maak een potje voor de kinderopvangtoeslag, Spaar wat er overblijft en gebruik dit dus later.
 • Maak een lijstje waar je de inkomsten en uitgaves van de kinderopvangtoeslag noteerd.
 • Vraagt u meer uren aan dan dat u afneemt, dan moet u het jaar erop dit terug betalen.
 • Vraagt u minder uren aan dan dat u afneemt dan krijgt u dat verschil het jaar erop terug. (U kunt dus op safe spelen)
 • Veranderd er iets in je werk uren en/of salaris. Maak dan bij de belastingdienst een nieuwe berekening.
 • Kinderopvangtoeslag stopt niet vanzelf. Dus wordt uw kind 4 jaar of gaat naar de middelbareschool, geef dit dan zelf (zo snel mogelijk) door.
 • Heeft u een vraag die hierboven niet bijstaat. Stuur ons een mail door op onze contact pagina.

 

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik?

 

U kunt deze informatie ook vinden op de belastingdienst door op de volgende link te klikken,

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/vraag-en-antwoord/hoeveel-kinderopvangtoeslag-kan-ik-krijgen.html

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal uren dat u werkt. De hoogte hangt ook af van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat, het aantal uren opvang en de uurprijs. Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken. U kunt dan zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

Maximale uurprijs en aantal uren kinderopvang

U krijgt kinderopvangtoeslag voor maximaal 230 uur per maand per kind. De kinderopvangtoeslag wordt berekend over het maximale uurtarief (tarief voor 2014). Is uw kinderopvang duurder? Dan krijgt u over het deel boven het maximumuurtarief geen toeslag.

Aantal gewerkte uren bepaalt kinderopvangtoeslag

Het recht op kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt:

 • Gaan uw kinderen nog niet naar school? Dan heeft u recht op 140% van die gewerkte uren.
 • Gaan uw kinderen wel naar school? Dan maken zij minder uren gebruik van kinderopvang. U heeft recht op 70% van die gewerkte uren. 

Kinderopvangtoeslag als u onregelmatige uren werkt

Werkt u of uw partner onregelmatig? Dan moet u aan het begin van het jaar een goede schatting maken van het aantal uren dat u werkt. Blijkt tijdens het jaar dat uw inschatting niet klopt? Dan moet u tussentijds een wijziging doorgeven.

Kinderopvangtoeslag als u zelfstandige bent

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan berekent de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag met de uren die u per jaar besteedt aan uw bedrijf. Beëindigt u uw werkzaamheden als zelfstandige? Dan geldt een termijn van 3 maanden waarin u hetzelfde recht houdt op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag bij ziekte, vakantie of verlof

Bij ziekte, bijscholing, vakantie, een deeltijd WW-uitkering of ouderschapsverlof wijzigt het aantal gewerkte uren niet. Die omstandigheden hebben dus geen invloed op het recht op kinderopvangtoeslag. 

Tijdelijk minder of geen gebruik kinderopvang

Als uw kind tijdelijk geen of minder gebruikmaakt van de kinderopvang, blijft u gewoon kinderopvangtoeslag ontvangen. Maar alleen als u ook hetzelfde blijft betalen voor de kinderopvang. Spreekt u met de kinderopvangorganisatie af dat u tijdelijk ook minder betaalt? Dan heeft dat wel gevolgen voor uw kinderopvangtoeslag.

Meer geld voor kinderopvangtoeslag in 2014

In het Begrotingsakkoord tussen D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen is in oktober 2013 afgesproken dat er € 100 miljoen extra beschikbaar komt voor de kinderopvangtoeslag. Dit moet de druk voor midden- en hogere inkomens verlagen. In 2014 krijgen huishoudens met een inkomen vanaf € 103.574, 18% van de kosten van de kinderopvang vergoed (tot hetmaximumuurtarief) voor het kind dat de meeste uren opvang krijgt.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag in 2014 vindt u op Overheid.nl.

Meer verwijzingen vind u op onze linkpagina

TELEFOON : 085 273 1904
OF MAIL ONS  info@kinderspeelhoeve.nl

 

Kalender

September 2017
M D W D V Z Z
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Agenda items

Geen evenementen
Copyright © 2017 Kinderspeelhoeve  Rights Reserved.